Визначаємо психолого-педагогічні адаптації для дітей з різними типами освітніх труднощів

news_item image

11.08.2022

Актуальність

Впровадження інклюзивного навчання потребує від педагогів володіння загальними засадами організації інклюзивної освіти. Протягом останніх років законодавча база оновлюється, що дає змогу освітянам ґрунтовно і комплексно підходити до реалізації індивідуального освітнього маршруту дітей з ООП. Створюючи індивідуальну програму розвитку, педагоги вивчають потреби дитини з ООП, виявляють бар’єри в оволодінні освітою, готують відповідні навчальні матеріали тощо. Саме тому, ми зосередили свою увагу на докладному вивченні психолого-педагогічних стратегій навчання дітей з різними типами освітніх труднощів.

Мета

Зорієнтувати педагогів в особливостях індивідуального підбору психолого-педагогічних адаптацій для дітей з різними типами освітніх труднощів.

Завдання:

 • розкрити зміст понять «адаптації», «психолого-педагогічні адаптації» в інклюзії;
 • ознайомити педагогів з напрямками адаптацій для дитини з ООП;
 • ознайомити педагогів з видами психолого-педагогічний адаптацій;
 • зорієнтувати педагогів у визначенні індивідуальних методів, засобів і прийомів психолого-педагогічних адаптацій відповідно до типу освітніх труднощів;
 • надати практичні поради щодо ефективного застосування психолого-педагогічних адаптацій;
 • зорієнтувати педагогів у пошуку та використанні інформаційних ресурсів щодо зазначеної тематики;
 • підвищити професійну майстерність педагогів.

Очікувані результати:

 1. розуміння сутності понять «адаптації», «психолого-педагогічні адаптації» в інклюзії;
 2. знання напрямків адаптацій для дитини з ООП;
 3. знання видів психолого-педагогічний адаптацій;
 4. вміння визначити індивідуальні методи, засоби і прийоми психолого-педагогічних адаптацій відповідно до типу освітніх труднощів;
 5. володіння рядом практичних методів щодо ефективного застосування психолого-педагогічних адаптацій;
 6. володіння інформаційними ресурсами щодо адаптацій у інклюзивному навчанні;
 7. професійна готовність педагога до організації якісного освітнього процесу дітей з ООП.

Цільова авдиторія

Педагоги закладів дошкільної і загальної середньої освіти, асистенти вихователів/вчителів, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів.

Верещак Людмила Борисівна, директорка комунальної установи «Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр» Бердичівської міської ради, дефектологиня, логопединя, реабілітологиня. Активно вивчає: короткотермінову психотерапію; сенсорно моторну інтеграцію; роботу з дітьми з РАС, родинами, які мають дітей з РАС.
Проводить семінари, тренінги у закладах освіти по впровадженню інклюзивної освіти.