900 фінансових компетентностей для школярів

news_item image

18.01.2024

Міжвідомча робоча група у складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства освіти і науки України та Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку підготувала Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України – документ, у якому описано ключові фінансові компетентності дітей і молоді віком від 5 до 18 років.

Йдеться, зокрема про набір знань, умінь, навичок і особливостей ставлення до питань у сфері управління особистими фінансами та споживання фінансових послуг. Ці знання й уміння є основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень, забезпечення та поліпшення власного добробуту.

Структура Рамки дітей та молоді повторює структуру Рамки фінансових компетентностей дорослого населення України, у якій компетентності поділено на чотири змістові розділи (кожен містить теми й підтеми):

 • гроші та угоди;
 • планування та управління фінансами;
 • ризики та винагорода;
 • фінансовий ландшафт.

У Рамці також виокремлено такі наскрізні лінії:

 • цифрові фінансові компетентності;
 • компетентності у сфері сталого розвитку;
 • фінансова стійкість;
 • підприємливість;
 • громадянська відповідальність.

Кожну компетентність описано в трьох вимірах:

 • обізнаність, знання та розуміння;
 • навички та поведінка;
 • упевненість, мотивація та ставлення.

Загалом у Рамці описано приблизно 900 фінансових компетентностей, які мають опанувати учні до моменту закінчення дошкільної, початкової (4-й клас), базової середньої (9-й клас) і профільної середньої освіти (12-й клас).

Наступний крок – розроблення відповідно до Рамки навчальних програм і матеріалів та впровадження їх у навчальний процес.

Джерело: Lexinform