Нова українська школа: перезавантаження

news_item image

20.03.2024

Команда підтримки відновлення та реформ Міністерства освіти і науки України та громадська спілка “Освіторія” упродовж четвертого кварталу 2023 року забезпечували комунікацію та надавали експертну допомогу у підготовці матеріалів та проведенні інформаційних сесій за програмою «Адаптаційний цикл базової середньої освіти (5-6 класи): інформаційні сесії для координаторів НУШ»

До розроблення матеріалів та проведення тематичних сесій також долучились представники Європейського фонду освіти, Європейського центру ім. Верґеланда, фонду «The LEGO Foundation», ГС «ЕдКемп Україна» та Британської Ради в Україні. Потужна команда експертів представила власний досвід та матеріали для українського вчительства.

ТемаОсновні питанняМатеріали
Модуль 1. Актуальні завдання реалізації Державного стандарту у першому циклі базової середньої освіти
1.1Актуальні питання реалізації Державного стандарту у першому циклі базової середньої освіти1. Реалізація Концепції Нової української школи в базовій середній освіті. Наступність та виклики;
2. Першочергові кроки на шляху посилення інституційної спроможності регіональних та місцевих професійних спільнот  
Запис (спікер Р. Шиян)  

Матеріали
1.2.Моніторинг освітніх втрат і їх подолання як актуальне завдання Нової української школи в умовах її розбудови  1. Рівність, справедливість, якість як наріжні принципи Нової української школи
2. Моніторинг / діагностування як перманентний складник освітнього процесу
3. Освітні втрати й розриви: визначення й відмінності
4. Методи визначення освітніх втрат і розривів
5. Вибудова роботи з подолання освітніх втрат і розривів / надолуженння недоотриманого або втраченого
6. Адаптація навчальних програм і календарно-тематичного планування з метою виділення часу на роботу з подолання освітніх втрат
Запис (спікер В. Терещенко)

Матеріали
1.3.Створення навчальних програм НУШ1. Як обрати модельну навчальну програму
2. Як створити навчальну програму: від стандартних алгоритмів до цифрових лайфхаків. Загальне ознайомлення з функціоналом «Конструктора навчальних програм»
3. Як використовувати алгоритми створення навчальних програм для розроблення програм з надолуження навчальних втрат
Запис (спікерка Ю. Романенко)  

Матеріали
Модуль 2. Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі
2.1.Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі: кооперативне навчання та проєктний підхід до розвитку компетентностей1. Розвиток наскрізних вмінь та ключових компетентностей (навчання упродовж життя, громадянські та соціальні компетентності) через кооперативне навчання
1.1 Що робить навчання кооперативним?
1.2 Кооперативне навчання та робота в малих групах 1.3 Схеми для кооперативного навчання
2. Розвиток ключових компетентностей через проєктний підхід у початоковій школі та адаптаційному циклі (5-6 класах)
2.1 Проєктний підхід в освіті
2.2 Роль учителя в освітніх проєктах
2.3 Проєкти для розвитку громадянських і соціальних, природничих, математичних компетентностей
Запис (спікерки Х. Чушак, О. Донець)

Матеріали
2.2.Діяльнісний підхід як наскрізний в освітньому процесі базової школи  1. Діяльнісний підхід у контексті сьогодення.
1.1.Нова реальність та новий вимір світобуття. Теперішнє та майбутнє освіти.
1.2.Діяльнісний підхід у контексті забезпечення сталості реформи Нової української школи.
2. Шляхи та інструменти наскрізної реалізації діяльнісного навчання.
2.1.Дієві практики діяльнісного підходу. 2.2.Взаємозв’язок характеристик діяльнісного підходу і сфер розвитку дитини.
2.3.Компетентнісний потенціал діяльнісного навчання
Запис (спікерки О. Рома, І. Звоник, Г. Шварова)

Матеріали
Модуль 3. Особливості оцінювання НУШ
3.1Особливості оцінювання НУШ1. Оцінювання обов’язкових результатів навчання за новим Державним стандартом базової середньої освіти:
1.1 Оцінювання в Новій українській школі: зміст понять  оцінювання й оцінка
1.2 Система та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів / учениць за новим Державним стандартом базової середньої освіти
1.3 Орієнтовні галузеві критерії оцінювання результатів навчання учнів / учениць: що в основі
1.4 Особливості розроблення  інструментарію для поточного (формувального) / для підсумкового оцінювання.
1.5 Діагностика динаміки результатів навчання учнів / учениць: схема й критерії оцінювання діагностичної роботи
2. Формувальне оцінювання у педагогічній практиці: від інновації до буденності
2.1. Функції формувального оцінювання 2.2. Інструменти формувального оцінювання
2.3. Формувальне оцінювання у роботі шкільної адміністрації
2.4. Формувальне оцінювання для педагогів
2.5. Формувальне оцінювання і робота з батьками
Запис вебінару (спікерки І. Клименко, Х. Чушак,)  

Матеріали
Модуль 4. Психологічна підтримка вчительства та учнівства в умовах війни та повоєнного відновлення
4.1Психологічна підтримка вчительства та учнівства в умовах війни та повоєнного відновлення1. Психологічний вплив війни на вчительство (стресові чінники, травма, криза, стійкість)
2. Форми психологічної підтримки вчительству.
3. Корисні ресурси та можливості для вчительства та шкільної психологічної служби.
4. Практичні кейси та поради
Запис вебінару (спікерка Г. Єфімцева)

Матеріали  

Модуль 5. Перезавантаження НУШ: інформаційні сесії за окремими освітніми галузями

Назва освітньої галузіТемаСпікери та матеріали
1.Громадянська та історична освітня галузьОсобливості впровадження НУШ у громадянській та історичній освітній галузі та завершення адаптаційного циклу базової освітиЗапис (спікерки М. Кафтан, Т. Ремех )

Матеріали
2.Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузьОсобливості впровадження НУШ у соціальній та здоров’язбережувальній освітній галузіЗапис (спікерки О. Шиян, О. Лінник)

Матеріали  
3.Інформатична освітня галузьМетодичні аспекти викладання інформатики в базовій середній освітіЗапис (спікерки О. Пасічник, Л. Чернікова)

Матеріали
4.Природнича освітня галузьОсобливості реалізації Державного стандарту природничої освітньої галузіЗапис (спікери Р. Шаламов, С. Фіцайло )

Матеріали (потрібна реєстрація)
5.Мистецька освітня галузьОсобливості реалізації Державного стандарту мистецької освітній галузіЗапис (спікерки О. Івасюк, О. Гайдамака )

Матеріали
6.Мовно-літературна освітня галузьРоль інтеграції в реалізації компетентнісного підходу в навчанні в мовно-літературній освітній галузіЗапис (спікерки І. Старагіна, В. Новосьолова )

Матеріали
7.Технологічна освітня галузьОсобливості викладання технологій у базовій середній освітіЗапис (спікери О. Абрамова, А. Терещук)

Матеріали
8.Іншомовна освітня галузьРоль інтеграції в реалізації компетентнісного підходу в навчанні в іншомовній освітній галузіЗапис (спікерки О. Коваленко, І. Унгурян, В., Колесник, Т. Шелепко, О. Товста)

Матеріали
9.Математична освітня галузьМетодичні аспекти викладання математики у базовій середній освітіЗапис (спікери Є. Нелін, М. Василишин, Д. Васильєва)

Матеріали
10.Фізична культураОсобливості впровадження НУШ у фізкультурній галузі та завершення адаптаційного циклу базової освітиЗапис (спікери І. Омеляненко, Н. Сороколіт, А. Боляк, Г. Коломоєць)

Матеріали

Крайнім у цьому циклі заходів був Марафон освітніх рішень: як змінити підходи до викладання в 7-9 класах НУШ.