Підсумки експериментального впровадження Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» обговорили на засіданні Вченої ради ІМЗО

news_item image

30.05.2022

Програма «Нова українська школа у поступі до цінностей» спрямована на створення інноваційної виховної системи в закладах загальної середньої освіти. Підсумки експериментального впровадження Програми обговорили на засіданні Вченої ради Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти.

Актуальність дослідження розкрила завідувач сектору експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук Ольга Кіян.

«Педагогічні колективи закладів освіти при реалізації виховної моделі Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» особливу увагу звертали на найважливіші чинники, які характеризують морально-духовний та інтелектуальний рівні особистості учня. Уся виховна робота закладів освіти – учасників експерименту базується на пріоритеті розвивального характеру освіти та її особистісній орієнтації.
Учень стає для вчителя не пасивним об’єктом, а суб’єктом освітнього процесу. Ця система роботи вчителя і закладу освіти загалом спрямована на максимальне розкриття й плекання морально особистісних якостей кожної дитини», – наголосила у своєму виступі Ольга Іванівна. За її словами, увага зосереджується на вихованні української еліти, формуванні і розвитку загальнолюдських, особистих, родинних, духовних, національних, громадянських цінностей.

До засідання Вченої ради ІМЗО долучилися представники від регіонів, де відбувається апробація Програми:

Тетяна Гавлітіна, завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
Надія Орловська, старший викладач кафедри, методист НМЦ Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти;

Галина Назаренко, проректор з науково-методичної роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Черкаської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор.

Вони поділилися педагогічними здобутками за результатами реалізації Програми у закладах загальної середньої освіти, розповіли про науково-методичний супровід освітнього процесу закладів освіти з урахуванням регіональних особливостей, вікових та індивідуальних можливостей учнів, актуальних соціальних викликів.

Учасників експериментального впровадження об’єднала думка, що сьогодні пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває формування в учнів системи загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, милосердя, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Наголошувалося, що в центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе та добробут нашої країни.

Нова парадигма виховання полягає в розумінні дитини як субʼєкта і мети виховання, орієнтує на усвідомлення виховання як соціально-педагогічного явища, на підвищення виховного потенціалу освітнього середовища та проєктування цілісного виховного простору.

Зазначалося, що складність сучасних виховних проблем потребує комплексного підходу у їх розвʼязанні. Основою виховання виступають особистість дитини, визнання її найвищою цінністю, орієнтація педагога на гуманні, демократичні принципи спільної з дитиною життєдіяльності, отже, генерація стратегії субʼєкт-субʼєктної взаємодії.

Вченою радою ІМЗО було ухвалено рішення щодо продовження науково-пошукового та організаційно-методичного супроводу Програми.

Довідково.
Програма «Нова українська школа у поступі до цінностей» – це спільний інноваційний освітній продукт Інституту проблем виховання НАПН і ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Науковим керівником експериментального впровадження є директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Іван Бех; науковим консультантом – Катерина Журба, головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Програму «Нова українська школа у поступі до цінностей» упроваджено на базі закладів загальної середньої освіти Донецької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської областей.