Підтримка навчання дітей з особливими освітніми потребами: фінський досвід

news_item image

20.02.2023

В рамках співпраці команди підтримки реформ МОН та проєкту “Навчаємось разом” розроблені рекомендації щодо популяризації матеріалів курсу “Універсальні освітні матеріали для дистанційного та змішаного навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП)”. Зокрема, матеріали фінських колег, розроблені в рамках даного курсу, можуть бути корисними:

  • розробникам модельних навчальних програм для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (Лист МОН № 4/26-23 від 03.01.2023 р. “Про укладання модельних навчальних програм для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку”);
  • установам (суб’єктам), що здійснюють підвищення кваліфікації вчителів при плануванні програм чи проведенні тренінгів;
  • вчителям, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Пропонуємо ознайомитись із досвідом фінських колег

Ім`я та прізвище: Антон Теліх
Посада 1: вчитель початкових класів для дітей з особливими освітніми потребами
Посада 2: вчитель-розробник педагогіки
Місце роботи: спеціалізована школа “Карвіайстієн” (Гельсінкі)
Інтереси: неврологія та спорт
Інше: #GetFinnishED, ateducation.org, переможець “Європіани”

Антон Теліх ділиться досвідом:

забезпечення адаптації та модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів);

застосування сучасних принципів та методологічних засад створення навчальних матеріалів для дітей з ООП у Фінляндії;

  • створення цифрових освітніх ресурсів для дітей з ООП та практикою їх використання

Сампо Олкінуора
Магістр освіти
Експерт у сфері освіти: спеціальна освіта, електронне навчання та навчання у надзвичайних ситуаціях
Кваліфікований учитель для дітей з ООп і вчитель початкових класів
“Я вчитель не лише за фахом, але і за покликом серця”
sampo.olkinuora@gmail.com

Сампо Олкінуора репрезентує методики та успішні практики реалізації навчання через дію та гру.

Розширення можливостей учнів та покращення результатів навчання за допомогою цифрового навчання – тема вебінару Ейнарі Курвінена.

На основі аналізу положень Професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти” та Типової програми професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти, рекомендуємо застосовувати пропоновані матеріали задля підтримки й забезпечення:

  • формування відповідної групи професійних компетентностей Професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти” (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text ), а саме: Участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища (В) / Інклюзивна компетентність (В1), а також підтримки формування Проєктувальної компетентності (В3) як здатності проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів, й частково – групи компетентностей з Управління освітнім процесом (Г), а, у разі використання пропонованих матеріалів в рамках здійснення неформальної та інформальної освіти, й набуття Досвіду безперервного професійного розвитку (Д);
  • формування відповідної групи професійних компетентностей відповідно до компетентнісного потенціалу, поданого у затвердженій Типовій програмі професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти (https://nushub.org.ua/resource/typova-programa-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-yaki-vprovadzhuyut-novyj-derzhavnyj-standart-bazovoyi-serednoyi-osvity-2/ ).

Пропоновані матеріали можна використовувати у процесі реалізації змішаного навчання в рамках підвищення кваліфікації вчителів у частині формування та розвитку професійної В.1. Інклюзивної компетентності, яка виявляється в здатності створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища; здатності до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами; здатності забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного з урахуванням його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Більше того, у процесі підвищення кваліфікації вчителів за програмою Модуля 2., Теми 2.3. Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти та Теми 2.4. Цифрові технології педагогічної діяльності, можна пропонувати записи вебінарів фінських експертів для реалізації компонента неформальної освіти у процесі підвищення кваліфікації вчителів.

Укладені загальні рекомендації є основою для продовження партнерських комунікацій задля надання підтримки розробникам модельних навчальних програм для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку та професійного розвитку педагогів, що працюють с цією категорією учнів.