Рекомендації МООС для психологічної підтримки вчителів щодо організації безпечного освітнього середовища

news_item image

21.03.2023

На сьогодні неформальна освіта є вагомою складовою професійного розвитку педагогів.

При доборі відповідних масових відкритих онлайн курсів (МООС), а саме про них будемо говорити сьогодні, доцільно спиратись на  компетентнісний потенціал Професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти” (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text ) та Типової програми професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти (https://nushub.org.ua/resource/typova-programa-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-yaki-vprovadzhuyut-novyj-derzhavnyj-standart-bazovoyi-serednoyi-osvity-2/ ).

Разом з тим, організація освітнього процесу в умовах війни в Україні потребує психологічної підтримки як вчителів, так і учнів та їх батьків. Саме тому актуалізується потреба підвищення рівня таких професійних компетентностей Професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”): Психологічної компетентності педагогів  (Б1),  Емоційної етичної (Б2), Компетентності педагогічного партнерства (Б3), Здоров’язбережувальної (B2).

З іншого боку, визначення потреб у підвищенні власної компетентності та добір відповідних МООС сприяє підвищення рівня сформованості рефлексивної компетентності вчителя (Д3.1) та здатності до навчання впродовж життя (Д2).

Пропонуємо ознайомитись із окремими безоплатними відкритими курсами з означеної тематики.

І.  Базова психологічна допомога в умовах війни

Платформа (е-адреса): Прометеус (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+BPA101+2022_T2/about )

Курс є практикоорієнтованим і заснованим на багаторічному досвіді роботи з людьми, які переживають кризові ситуації. Автори курсу підготували теоретичні основи та практичні поради для врегулювання різних гострих реакцій, які тепер може використати кожен.

Цільова аудиторія: курс призначений для тих, хто знаходиться в стані стресу в результаті кризової події, а також для тих, хто знаходиться поруч з людьми у стресі та має можливість надати першу психологічну допомогу.

Наявність сертифікату: так, безоплатно

ІІ. Безпечний простір

Платформа (е-адреса): Edera (https://study.ed-era.com/uk/courses/course/636 )

Онлайн-курс про організацію безпечного психосоціального освітнього простору для вчителів і дітей, створений на основі матеріалів-посібників за рекомендаціями МОН.

Цільова аудиторія: вчителі будь-яких класів і дисциплін, асистенти вчителів та дитини, практичні психологи, корекційні і соціальні педагоги, освітні управлінці, батьки учнів

Наявність сертифікату: так, за окрему плату

ІІІ. Спільно до навчання: ефективна та безпечна освіта під час війни

Платформа (е-адреса): о.університет (https://osvitoria.university/spilnodonavchannya/ )

Курс для освітян «Спільно до навчання: ефективна та безпечна освіта під час війни» — це безкоштовне підвищення викладацької кваліфікації. Упродовж навчання вчителі дізнаються більше про укриття й евакуацію до нього під час уроків, як стабілізувати свій психологічний стан, заземлитися самим та допомогти з цим учням. А ще — отримають поради про мінну безпеку, зокрема від пса Патрона.

Цільова аудиторія: вчителі будь-яких класів і дисциплін, асистенти вчителів та дитини, психологи, адміністрація закладів освіти, представники громадського сектору, батьки учнів

Наявність сертифікату: так, безоплатно

ІV. Розумію

Платформа (е-адреса): о.університет (https://osvitoria.university/rozumiju/ )

Матеріали курсу, зокрема, практичні зустрічі з експертами, допоможуть зрозуміти як навчати дітей під час війни; які підходи ефективні в комунікації педагога; як регулювати свій емоційний стан; окремий блок присвячено основам арт-терапії.

Цільова аудиторія: вчителі будь-яких класів і дисциплін, шкільні психологи

Наявність сертифікату: так, безоплатно

V. Реальне навчання

Платформа (е-адреса): о.університет (https://osvitoria.university/realnenavchannia/ )

Матеріали та методичні рекомендації курсу охоплюють три основні теми: “Інструменти психоемоційної підтримки”, “Як говорити з учнями про складне?”, “Лагідна українізація”

Цільова аудиторія: вчителі будь-яких класів і дисциплін; шкільні психологи та фахівці, що надають психоемоційну підтримку дітям; керівники гуртків, центрів роботи з ВПО, пунктів Незламності

Наявність сертифікату: так, безоплатно

Укладені загальні рекомендації є основою для продовження партнерських комунікацій задля надання підтримки вчителям у плануванні власного професійного розвитку та координації діяльності суб’єктів підвищення кваліфікації.