«Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Будна Т. Б.

07.06.2022

Підручник, рекомендований Міністерством освіти і науки України.
Аудіосупровід до підручника розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти за покликанням
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/3-nozemna-mova-anglyska-1-klas/anglyska-mova-pdruchnik-dlya-1-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom–budna-t-b-/

Для кого
Батьки, Вчителі, Учні
Галузь
Іншомовна
Клас
1-2 класи