Модельна навчальна програма «Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти

01.06.2022

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на ціннісних орієнтирах, зазначених у Державному стандарті.

Випускник основної школи – це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами; має бажання і здатність до самоосвіти; виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті; здатний до підприємливості й ініціативності; має уявлення про світобудову; бережно ставиться до природи; безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки; дотримується здорового способу життя.

Для кого
Автори/Видавці, Батьки, Вчителі, Керівники, Координатори НУШ, Учні
Галузь
Мовно-літературна
Клас
5-6 класи, 7-9 класи