Модельна навчальна програма «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

01.06.2022

Модельна навчальна програма міжгалузевого інтегрованого курсу
«Драматургія і театр» спрямована на реалізацію мети базової середньої освіти, яка
передбачає розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів,
формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської
активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації,
продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання
відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього
природного середовища, національних та культурних цінностей українського
народу.

Для кого
Автори/Видавці, Батьки, Вчителі, Керівники, Координатори НУШ, Учні
Галузь
Мовно-літературна
Клас
5-6 класи