Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

31.05.2022

Українська мова – шкільний предмет, що входить до мовно-літературної галузі. Мета мовно-літературної освітньої галузі – розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних народів і національних меншин, іноземними мовами для духовного, культурного та національного самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і ставлень.

Для кого
Керівники, Координатори НУШ
Галузь
Мовно-літературна
Клас
5-6 класи