Модельна навчальна програма «Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою. 5 – 9 класи» для закладів загальної середньої освіти

31.05.2022

Повна загальна середня освіта – систематизована та передбачена відповідними державними стандартами сукупність результатів навчання і компетентностей, здобутих особою на рівнях початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

Базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем / ученицею вимог до результатів навчання, визначених Державним стандартом базової середньої освіти, які відповідають другому рівню Національної рамки кваліфікації.

Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху й самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних і культурних цінностей українського народу.

Для кого
Автори/Видавці, Батьки, Вчителі, Керівники, Координатори НУШ, Учні
Галузь
Мовно-літературна
Клас
5-6 класи